UPCOMING EVENTS


3.3.2024 - 19.00 - Námestovo, catholic church - Songs and Prayers with Ida Rapaičová

17.4.2024 - 19.00 - Banská Bystrica, Robotnícky dom - Maria Theresia with B. Turzonovová