DANUBIUS OCTET SINGERS
mužské spevácke okteto

NAJBLIŽŠIE KONCERTY

12.12.2018 o 17.00 hod. - Bratislava, Hlavné nám. - "Bratislava vnímavých ľudí"

12.12.2018 o 18.00 - Bratislava, Primaciálne nám. - "Spievajúci balkón"

15.12.2018 o 16.00 hod. - Gelnica, ev.kostol - Slovenské Vianoce s Božidarou Turzonovovou

21.12.2018 o 17.00 hod. - Bučany, kostol sv. Margity - Slovenské Vianoce s B. Turzonovovou