O NÁS

DANUBIUS OCTET SINGERS


- profesionálni speváci

- programy klasickej hudby slovenských, českých a    svetových autorov, úpravy ľudových piesní, vianočné koledy

- príležitostné a slávnostné programy k výročiam   osobností a štátnym sviatkom

- obnova a realizácia kultúrneho dedičstva v hudobnej oblasti - CD a DVD nahrávky

- literárno-hudobné programy v spolupráci s renomovanými hereckými osobnosťami 

DANUBIUS OCTET SINGERS je mužské spevácke okteto, zložené výlučne z profesionálnych spevákov - absolventov stredných a vysokých hudobných škôl, zameriavajúce sa predovšetkým na interpretáciu 

"a cappella" skladieb slovenských, českých i svetových skladateľov klasickej hudby.

Teleso vzniklo v roku 2013 z iniciatívy dirigenta a zbormajstra Daniela Simandla a člena zboru Viedenskej štátnej opery Jaroslava Pehala s cieľom vyplniť prázdne miesto v rámci profesionálnej interpretácie mužských zborov bez nástrojového sprievodu v stredoeurópskom priestore.

V telese pôsobia profesionáli operných a koncertných pódií, pôsobiaci v Bratislave (Zbor Slovenskej filharmónie) a vo Viedni (Zbor Viedenskej štátnej opery) - v dvoch hlavných mestách na Dunaji - odtiaľ názov DANUBIUS OCTET SINGERS.

Cieľom dramaturgie okteta je objavovanie, verejná prezentácia a nahrávanie zabudnutých skvostov kultúrneho dedičstva slovenskej národnej hudby, akými sú skladby majstra Eugena Suchoňa, Jána Levoslava Bellu, Mikuláša Schneidra-Trnavského, Jána Móryho a iných slovenských, českých a slovanských autorov, ktorí venovali mužským hlasom veľkú časť svojej tvorby.

V roku hudby Leoša Janáčka (2014) - medzinárodne uznávaného českého skladateľa sme naštudovali a uviedli podstatnú časť jeho bohatej mužskej zborovej tvorby a vydali sme prvé profilové CD okteta pod názvom "A cappella pur", obsahujúce výber z mužskej zborovej tvorby Leoša Janáčka, Eugena Suchoňa, Nikolaja Kedrova a Pavla Česnokova. Nasledovali vystúpenia na Medzinárodnom hudobnom festivale Janáčkovy Hukvaldy v Českej republike, Musica Sacra v Nitre a i. 

V roku 2016 naše teleso vystúpilo na viacerých podujatiach k Roku slovenskej hudby, spomeňme prezentačný koncert Slovenského inštitútu vo Viedni (Hofburg) a reprezentovali sme Slovensko na Medzinárodnom festivale mužských speváckych zborov v maďarskom Pécsi. 

Na úvod roka 2017 sme vystúpili na prestížnom festivale komornej hudby Konvergencie s programom mužských zborov Bélu Bartóka a nahrali sme naše druhé profilové CD pod názvom "Slovenská pieseň". Pre viedenskú Spoločnosť Franza Liszta sme realizovali koncert z tvorby F.Liszta a J.L.Bellu v Peterskirche - kostole sv. Petra vo Viedni. V spolupráci s vynikajúcou herečkou p. Božidarou Turzonovovou sme realizovali cyklus vianočných koncertov "Slovenské Vianoce" vo viacerých mestách SR, ktorý pokračoval aj v r. 2018.

Vrcholom doterajšej umeleckej činnosti telesa bolo  vystúpenie na 60. ročníku Národného festivalu Smetanova Litomyšl v ČR s programom k pocte E.Destinnovej "Zahrada srdce" s Božidarou Turzonovovou v júni 2018 s následnými reprízami vo viacerých mestách Českej republiky (Vizovice, Horažďovice, Jindřichův Hradec).