O NÁS

DANUBIUS OCTET SINGERS


- profesionálni speváci - členovia popredných operných a koncertných zborových telies

- programy klasickej mužskej zborovej tvorby slovenských, českých a svetových autorov, úpravy ľudových piesní, vianočné koledy

- príležitostné a slávnostné programy k výročiam   historických osobností a k štátnym sviatkom

- obnova a realizácia kultúrneho dedičstva v hudobnej oblasti - CD a DVD nahrávky

- literárno-hudobné programy v spolupráci s vynikajúcimi hereckými osobnosťami 

DANUBIUS OCTET SINGERS je mužské spevácke okteto, zložené výlučne z profesionálnych spevákov - absolventov stredných a vysokých hudobných škôl, zameriavajúce sa predovšetkým na interpretáciu 

"a cappella" skladieb slovenských, českých i svetových skladateľov klasickej hudby.

Teleso vzniklo v roku 2013 z iniciatívy dirigenta a zbormajstra Daniela Simandla a člena zboru Viedenskej štátnej opery Jaroslava Pehala s cieľom vyplniť prázdne miesto v rámci profesionálnej interpretácie mužských zborov bez nástrojového sprievodu v stredoeurópskom priestore.

V telese pôsobia profesionáli operných a koncertných pódií, pôsobiaci v Bratislave (Zbor Slovenskej filharmónie) a vo Viedni (Zbor Viedenskej štátnej opery) - v dvoch hlavných mestách na Dunaji - odtiaľ názov DANUBIUS OCTET SINGERS.

Cieľom dramaturgie okteta je objavovanie, verejná prezentácia a nahrávanie zabudnutých skvostov kultúrneho dedičstva slovenskej národnej hudby, akými sú skladby majstra Eugena Suchoňa, Jána Levoslava Bellu, Mikuláša Schneidra-Trnavského, Jána Móryho a iných slovenských, českých a slovanských autorov, ktorí venovali mužským hlasom veľkú časť svojej tvorby.

V roku hudby Leoša Janáčka (2014) - medzinárodne uznávaného českého skladateľa sme naštudovali a uviedli podstatnú časť jeho bohatej mužskej zborovej tvorby a vydali sme prvé profilové CD pod názvom "A cappella pur", obsahujúce výber z mužskej zborovej tvorby Leoša Janáčka, Eugena Suchoňa, Nikolaja Kedrova a Pavla Česnokova. Nasledovali vystúpenia na Medzinárodnom hudobnom festivale Janáčkovy Hukvaldy v Českej republike, Musica Sacra v Nitre a i. 

V roku 2016 naše teleso vystúpilo na viacerých podujatiach k Roku slovenskej hudby, spomeňme prezentačný koncert Slovenského inštitútu vo Viedni (Hofburg) a reprezentovali sme Slovensko na Medzinárodnom festivale mužských speváckych zborov v maďarskom Pécsi. 

Na úvod roka 2017 sme vystúpili na festivale komornej hudby Konvergencie s programom mužských zborov Bélu Bartóka a nahrali sme naše druhé profilové CD pod názvom "Slovenská pieseň". Pre viedenskú Spoločnosť Franza Liszta sme realizovali koncert z tvorby F.Liszta a J.L.Bellu v Peterskirche - kostole sv. Petra vo Viedni. V spolupráci s vynikajúcou herečkou p. Božidarou Turzonovovou sme realizovali cyklus vianočných koncertov "Slovenské Vianoce" vo viacerých mestách SR, ktorý pokračoval aj v r. 2018.

Jedným z vrcholov doterajšej umeleckej činnosti telesa bolo  vystúpenie na 60. ročníku Národného festivalu Smetanova Litomyšl v ČR s programom k pocte E.Destinnovej "Zahrada srdce" s Božidarou Turzonovovou v júni 2018 s následnými reprízami vo viacerých mestách Českej republiky (Vizovice, Horažďovice, Jindřichův Hradec). 

Prvá polovica roku 2019 bola venovaná pripomienke 100.  výročia úmrtia významnej osobnosti slovenskej histórie, gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Teleso v tejto súvislosti vystúpilo na celoštátnej spomienke pri mohyle gen. M.R.Štefánika na Bradle za účasti najvyšších ústavných činiteľov v priamom televíznom prenose, ako aj na reprezentačnom podujatí Slovenského inštitútu a Veľvyslanectva SR v Paríži - v Meudone a na viacerých domácich podujatiach.