DIRIGENT

DIRIGENT

Daniel Simandl je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor orchestrálne dirigovanie u renomovaných slovenských dirigentov Ondreja Lenárda a Petra Feranca. Na Štátnom konzervatóriu v Bratislave študoval hru na lesnom rohu. 

Ako hosťujúci dirigent Opery SND v Bratislave realizoval viaceré uvedenia opier ako aj baletov (Dubovský: Tajomný kľúč, Minkus: Bajadéra). Dirigoval aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátnu filharmóniu Košice, Štátny komorný orchester Žlina, Metropolitný orchester Bratislava, orchestre Capella Istropolitana a Camerata Novisoliensis. Je dirigentom Operného štúdia na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. Ako korepetítor a asistent dirigenta pôsobil na opernom festivale v Gars am Kamp v Rakúsku, asistoval v opere Janáčkovho divadla v Brne pri uvedení Dvořákovej opery Rusalka, či v opere Národního divadla v Prahe pri naštudovaní premiéry Verdiho opery Maškarný bál (2017). 

Od roku 2012 spolupracuje s renomovaným viedenským zborom Arnold Schönberg Chor (napr.: Salzburger Festspiele 2013 s dirigentom Nicolasom Harnoncourtom). Vo Viedni v roku 2018 zakladá Česko-Slovenský študentský spevácky zbor Janáček, ktorého je zbormajstrom. 

Pravidelná spolupráca so Štátnym komorným orchestrom Žilina od roku 2013 prináša naštudovania verzií opier a koncertov pre deti: Mozartovu Čarovnú flautu, Donizettiho Nápoj lásky a Dona Pasquala, Smetanovu Predanú nevestu, Rybovu Českú vianočnú omšu a najnovšie Mozartovu jednoaktovku Bastien a Bastienka (2018).

V roku 2016 premiéroval na Novej scéne v Bratislave operetu Fr. Lehára Gróf z Luxemburgu. Je zbormajstrom a zakladateľom speváckeho združenia Danubius Octet Singers, s ktorým realizoval profilovú CD nahrávku "A cappella pur" slovanskej mužskej zborovej tvorby (2014), DVD nahrávku k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra (2015) a CD nahrávku "Slovenská pieseň" (2017). Teleso dirigoval o i. na festivaloch Mitte Europa 2014 (Nemecko, Česká republika), Janáčkovy Hukvaldy 2014 (Česká republika), Musica Sacra 2014 (Nitra), Nitrianska hudobná jeseň 2015, v Budapešti (2015), Viedni (2016), na 20. medzinárodnom festivale mužských zborov v Pécsi (2016) a na medzinárodnom festivale komornej hudby Konvergencie 2017 (Bratislava). V roku 2017 uviedol v Komornej Opere Bratislava slovenskú premiéru opery G. Donizettiho "Rita". V lete 2017 absolvoval dirigentské majstrovské kurzy na Akadémii Univerzity Mozarteum v Salzburgu pod vedením renomovaného nemeckého dirigenta Bruna Weila.