Štefánikovské programy

            K 100. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika v roku 2019 a 140. výročiu jeho narodenia v roku 2020 sme pripravili viaceré umelecké programy - napr. literárno-hudobnú kompozíciu v spolupráci s vynikajúcim mladým slovenským hercom Jurajom Hrčkom. Hudobnú časť našich programov tvoria o.i. autentické mužské zbory, ktoré zazneli na pohrebných obradoch gen. Štefánika, ako aj na odhalení jeho mohyly na Bradle. Jeho životná púť je v rámci našich programov vykreslená dobovými skladbami - slovenskými, českými i francúzskymi - aby sme podčiarkli okrem národného aj medzinárodný rozmer Štefánikovej osobnosti. Program dopĺňa umelecké čítanie zo Štefánikovych denníkových zápiskov, z jeho bohatej korešpondencie, z politických prejavov, ako aj z jeho básnickej tvorby. 

4. mája 2019 sme mali tú česť spoluúčinkovať na celonárodnej spomienke na gen. M.R.Štefánika na Bradle, 9. mája 2019 sme navštívili Štefánikovo pôsobisko Meudon vo Francúzsku, kde sme účinkovali na slávnostnom reprezentačnom podujatí Veľvyslanectva SR a Slovenského inštitútu v Paríži. 

V roku 2020 sme napriek mimoriadne ťažkým podmienkam v kultúre naštudovali a uviedli umelecký program "Veriť, milovať, pracovať - lásky M.R.Štefánika" v spolupráci s Božidarou Turzonovovou, ktorá nám priblížila M.R.Štefánika "ženskými očami" - konkrétne čítaním spomienok z knihy Štefánikovej lásky zo študentských čias Loly Šetelíkovej. V hudobnej časti programu odzneli o.i. všetky tri v knižke spomienok uvedené piesne, ktoré mal v obľube mladý Štefánik a ktoré mu Šetelíková pri jeho návštevách v Prahe vždy musela spievať. Program sme premiérovali priamo v deň Štefánikovho výročia v jeho rodných Košariskách 21.júla 2020, reprízy sme uviedli v Krajnom, v Brezovej pod Bradlom(2021), či na Cíferskej hudobnej jari 2022. V máji 2022 sme opätovne vystúpili na celonárodnej spomienke na Bradle. 


Objednajte si náš program 

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.