Rok M.R.Štefánika
2019-2020

            K 100. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika sme pripravili dva umelecké programy - literárno-hudobné kompozície v spolupráci s vynikajúcimi slovenskými hercami. Hudobnú časť oboch programov tvoria aj autentické mužské zbory, ktoré zazneli na pohrebných obradoch gen. Štefánika, ako aj na odhalení jeho mohyly na Bradle. Jeho životná púť je v rámci oboch programov vykreslená dobovými skladbami - slovenskými, českými i francúzskymi - aby sme podčiarkli okrem národného aj medzinárodný rozmer Štefánikovej osobnosti. Program dopĺňa umelecké čítanie zo Štefánikovych denníkových zápiskov, z politických prejavov, ako aj z jeho básnickej tvorby. 4. mája 2019 sme mali tú česť spoluúčinkovať na celonárodnej spomienke na gen. M.R.Štefánika na Bradle, 9. mája 2019 sme navštívili Meudon vo Francúzsku, kde sme účinkovali na slávnostnom reprezentačnom podujatí Veľvyslanectva SR a Slovenského inštitútu v Paríži. 

Objednajte si náš program 

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.