Repertoár

Klasická hudba a úpravy ľudových piesní
Klasická hudba a úpravy ľudových piesní

Béla Bartók

Päť slovenských ľudových piesní

Ján Levoslav Bella

Starosloviensky Otče náš

To deň, ktorýž' učinil Pán

Modlitba sv. Cyrila na sotnách

Ohlas (text: J.M.Hurban)

Žiaľ (text: J.M.Hurban)

Pavel Chesnokov

Sovet prevechnyi

Daispravitsja molitva moja

Ján Cikker

Tri mužské zbory

Ernö Dohnányi

Bratislavské motetá

Antonín Dvořák

Píseň Čecha

Petr Eben

Suita Liturgica

Viliam Figuš - Bystrý

Hojže, Bože

Zmráka sa (text: Ivan Krasko)

Hoj, zem drahá (text: Martin Rázus)

Josef Bohuslav Foerster

Deväť mužských zborov

Leoš Janáček

Štvorica mužských zborov:

Vyhrůžka

Ó, lásko, lásko...

Ach vojna, vojna

Krásné oči tvé

Čtyři moravské mužské sbory:

Dež víš

Komáři

Klekánica

Rozloučení

Kantor Halfar, Maryčka Magdonova, Sedumdesáttisíc, Potulný šílenec

Orání, Což ta naše bříza, Loučení, Holubička, Žárlivec, Láska opravdivá

Ave Maria

Nikolaj Kedrov

Otče náš

Pavel Křížkovský

Rozchodná

Ladislav Kupkovič

Sedem starodávnych piesní rádu pijáckeho

Franz Liszt

Slavimo slavno Slaveni

Omša č. 497 

Bohuslav Martinů

Hora tří světel

Felix Mendelssohn Bartholdy

Piesne pre mužský zbor a cappella - výber

Ján Móry

O Maria virgo pia

3 ľudové spevy

Spišské piesne (Zipser Lieder)

Vítězslav Novák

Domov - cyklus

Salamone Rossi

Al naharot Bavel

Mikuláš Schneider - Trnavský

Štefánik. Mali sme my sokola (text: Štefan Krčméry)

Na Bradle zádumčivom (text: Martin Braxatoris)

Hľa, zlietol orol (text: Vladimír Wagner)

Hoj, vlasť moja (text: Ferko Urbánek)

Našiel som si v šírom poli (text: M.R.Štefánik)

Cantica Latina (výber)

Missa stella matutina

Arnold Schönberg

Šesť kusov pre mužský zbor op. 35

Franz Schubert

Das Dörfchen, Mailied, Fischerlied, Sehnsucht, Die Nacht a i.

Bedřich Smetana

Věno

Eugen Suchoň

Tri slovenské ľudové piesne pre mužský zbor

Tri modlitby pre bas

Piesne o horách (text: Rudolf Dilong)

Slovenská jednohlasá omša

Aká si mi krásna (text: Peter Bella-Horal)

Slovenská pieseň (text: Ján Smrek)

Mojmírova prísaha z opery Svätopluk

Viktor Ullmann

Tri židovské mužské zbory

Kurt Weill

Berlínske Requiem

Vianočný repertoár
Vianočný repertoár

Franz Gruber

Tichá noc

Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční

Juraj Zrunek

Vianočná omša F dur (Harmonia Pastoralis)

Svetové koledy:

Jingle Bells, O little Town of Betlehem, The first Noel, We wish You a Merry Christmas, Adeste Fideles, O holy Night a i.

Slovenské a české vianočné piesne:

Ó, ty vianočný čas preradostný, Poďme spolu do Betléma, Nesiem Vám noviny, Narodil sa Kristus Pán, Já bych rád k Betlému, Vidíte teď příchází svatý čas, Veselé vánoční hody a i.